Polityka prywatności i plików cookies

§ 1

SIATLUX Łukasz Liszewski z siedzibą w Jeleniewie 16-404, ul. Suwalska 40, zwana dalej „SIATLUX” wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”. Kontakt
z Administratorem danych – Łukasz Liszewski, 16-404 Jeleniewo, ul. Suwalska 40, e-mail biuro@siatlux.pl, tel. 698 091 572.

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.siatlux.pl oraz

jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

§ 3

1. Użytkownik w celu skontaktowania się z SIATLUX musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi.

3. Użytkownik może także skontaktować się z SIATLUX wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail, numery telefonów.

4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu

z SIATLUX, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych użytkowników  jest SIATLUX – Łukasz Liszewski.

2. SIATLUX może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu

podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5

SIATLUX  informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy transportowe oraz organy administracji podatkowo - skarbowej.

§ 6

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do SIATLUX.

2.  Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

§ 7

1. SIATLUX przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie oraz celu:

- udzielenia odpowiedzi na pytanie użytkownika;

- przygotowania oferty sprzedażowej;

 -realizacji i dostawy zamówień;

-zapewnienia obsługi usług płatniczych;

-windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

-prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenia marketingu;

-przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

-w celach pozostałych, bezpośrednio związanych z prowadzona działalnością gospodarczą oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

-wsparcia obsługi klienta oraz obsługi posprzedażowej,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust.1 pkt b, c, f

§ 8

Dane osobowe przetwarzane w:

a. związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z SIATLUX  będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika;

b. związku z przesłaniem przez Użytkownika briefu będą przetwarzane przez czas niezbędny na prowadzenie rozmów lub korespondencji dotyczących nawiązania współpracy;

c. zakresie realizacji i dostawy zamówień przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązku prawnego,

d. zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez SIATLUX lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;

§ 9

SIATLUX stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z SIATLUX w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w celu zawarcia umowy na podstawie zamówienia wymaga podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail,
a w przypadku wystawienia faktury VAT również adresu zamieszkania/siedziby oraz NIP ).

§ 11

1. SIATLUX wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny SIATLUX.

2. SIATLUX przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,

b. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia SIATLUX przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12

1. SIATLUX informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. SIATLUX wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez SIATLUX poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

b. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

c. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

d. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

e. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 13

SIATLUX informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika

może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może

prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 14

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres
e-mail: biuro@siatlux.pl.

2. Polityka znajduje się na stronie www.siatlux.pl , podstronach SIATLUX oraz w siedzibie SIATLUX.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIATLUX ŁUKASZ LISZEWSKI

§ 1

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Siatlux Łukasz Liszewski (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest Łukasz Liszewski. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Forma płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, rabaty i promocje nie sumują się.
3. Klient składając zamówienie / dokonując zakupu zobowiązuje się do dokonania opłaty.
4. Klient zobowiązuje się do dokonania opłaty za zakupione towary wraz z ceną wybranego sposobu przesyłki. 

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3

Realizacja zamówienia

1. Zamówienie standardowe jest realizowane w ciągu 7 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty.

§4

Wysyłka towaru

Zamówiony towar, po wyprodukowaniu, jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§5

Reklamacje

1. W przypadku reklamacji towaru Klient powinien odesłać do Sklepu (16-404 Jeleniewo, ul. Suwalska 40) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na koszt Klienta.

2. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Zwroty

1.Sklep nie zwraca bezpośrednich kosztów wysyłki jakie poniesie Klient odsyłając zakupiony towar. 

2. Klient ma 14 dni od daty zakupu na odstąpienie od umowy.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (bez podawania jakiejkolwiek przyczyny) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w sklepie, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Aby zrezygnować z umowy, Klient powinien poinformować o decyzji składając oświadczenie, pisząc na adres: 16-404 Jeleniewo, ul. Suwalska 40. Można skorzystać ze wzoru reklamacji.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia (w tym koszt przesyłki). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. W tym przypadku towar odsyłany jest na koszt Klienta.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie prawa konsumenta.

§8

Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

……………, dn .................... 20........ r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………tel. .…………………………………………

Nr. rachunku bankowego: ……………………………………………………………………

PRZEDMIOT REKLAMACJI

Data nabycia towaru: ……………………………………………………………………………           

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………….

Nr. paragonu/faktury: ……………………………………………………………………………

Nr. karty gwarancyjnej: …………………………………………………………………………

Ogólna wartość towaru: ……………………….zł. 

ZGŁOSZENIE  REKLAMACJI

(opis wad i okoliczności ich powstania)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO

(.....) wymiana rzeczy na wolną od wad,                                                      

(.....) usunięcie wady,

(.....) obniżenie ceny,

(.....) odstąpienie od umowy.

……………………………………..

(czytelny podpis reklamującego)

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data otrzymania reklamacji: …………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację: ………………………..

Data rozpatrzenia reklamacji: …………………………..

…………………………………………..

(data, pieczątka i podpis sprzedawcy)